“Zam ve desteklemelerin kanuni düzenlemesini bitirdik”

Ak Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) basın açıklamasında bulundu.

Admin Admin
Admin Admin Tüm Haberleri

Ak Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) basın açıklamasında bulundu.

İşçisinden, işverene, memurundan memur emeklilerine kadar tüm millet için zamlı maaşlarının hayırlı olması temennisinde bulunan Vekil Karahocagil, “Bilindiği üzere dün itibariyle Cumhurbaşkanımızın inisiyatifi ile işçi, memur, emeklilerimiz ve işverenlere verilen zam ve desteklemelerin kanuni düzenlemesini bitirdik.

Buradan, sizlerin aracılığı ile; inşallah 2023 senesinin, tüm hizmet alanlarımız ile birlikte ihracatta yaptığımız büyük atılımlara yenilerini ekleyerek enflasyonun düşüş seyrinin devamını ve kalıcılığını sağlayacağız diyor, İşçisinden, işverene, memurundan memur emeklilerine kadar tüm milletimiz için zamlı maaşlarının hayırlı olmasını diliyorum.

Sözlerime, vatandaşlarımızın bu zamlı maaşları almamaları yönünde mesai yapan, gayret gösteren, kırk takla atan muhalefeti kendi seçmenlerine ihbar, şikayet ederek devam etmek istiyorum.

Cumhurbaşkanımız bu ayın 15'inde işçinin-memurun- emeklinin zamlı maaşını alabilmesi için gece yarısı çıkan kanunu onaylayıp, Resmi Gazetede yayımlayabilmesinin gayretinde iken, muhalefet bu kanunda dahi meclisi engelleyebilmenin, kanunu geciktirmenin hesabı, gayreti içindeydi.

Manipülasyonun aklı hayale gelmez deneyimlerini yaşadığımız bu dönemde, milleti kandırmanın da envaiçeşit oyunlarını başarıyla oynayan muhalefeti yine o kandırdığı, atlattığı, oylarını aldığı kendi taraftarlarına havale ediyorum.

Değerli vatandaşlarım,

392 Sıra Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişiklik yaparak işçinin, memurun, emeklinin zamlı maaş alabilmeleri için 10 Ocak 2023 günü genel kurul toplandı.

Görüşmelere başlandığında CHP, grup sayısı olan 20 milletvekili ile yoklama talep etti. Yoklamada 8 eksik yani 192 vekil olmasına rağmen meclis bir sonraki gün toplanmak üzere maalesef kapandı.

CHP bunu ne yazık ki zafer elde etmiş gibi kutladı.

Milletin lehine her şeye, her bir şeye, tüm yatırımlara, tüm teknolojik gelişmelere avaz avaz bağırarak karşı çıkan bu demagoji ustası, bu yalan, iftira ustası muhalefete lütfen gereken dersi verin.

Allah göstermesin, kazara yarın, öbür gün bunlar iktidara gelse yeminle sizleri kandırmada da geri kalmayacaklardır’dedi.

Doymak Bilmeyen Fırsatçılara Aman Vermeyeceğiz

Ticaret Bakanlığının 2002 ila 2022 yılları arası 20 yılda, bu ülke için, bu millet için gerçekleştirdiği hizmetler hakkında da bilgiler veren Vekil Karahocagil; “Dünkü basın açıklamamda Amasya İl Ticaret Müdürlüğümüz ile Amasya Ticaret ve Sanayi Odamızın çalışmaları, hizmetleri ve gerçekleştirdikleri projeler, yaptıkları yatırımlar hakkında bilgi sunmuştum.

Bugün de inşallah Ticaret Bakanlığımızın 2002 ila 2022 yılları arası 20 yılda, bu ülke için, bu millet için gerçekleştirdiği hizmetler hakkında bilgi vermeye çalışacağım.

Küresel ekonomideki olumsuzluklara rağmen Türkiye, “ekonomisinin merkezine”, üretim ve istihdamı alarak büyümeye ve ürünlerini dünyanın dört bir yanına ihraç etmeye devam etmiştir.

Pandeminin etkisiyle % 61,6 seviyelerine kadar gerileyen imalat sanayisi kapasite kullanım oranını, ihracat artışından aldığı destekle 2022 yılı kasım ayı itibarıyla % 75,9 seviyesine çıkartmıştır.

Bunun sebebi, ticarette, ihracatımızı artıran, ithalatımızı azaltan, cari dengeyi açıktan fazlaya çevirmeyi hedefleyen, yerli üretim ve sanayimizi koruyan bir stratejiyi hayata geçirmiş olmamızdır.

2021 yılında ekonomimiz % 11,4 büyüyerek son 50 yılın en yüksek performansını ortaya koymuştur.

2021 yılında Türkiye, satın alma gücü paritesine göre Dünya’da 11., Avrupa'da 4. sıradadır.

AK Parti hükümeti ile birlikte, Türkiye, vazgeçilmez, sözü ve kararları dikkate alınan, güçlü bir ticari aktör haline gelmiştir.

Ekonomide yüksek oranlı büyümenin yarısından fazlası, mal ve hizmet ihracatından kaynaklanmaktadır. Bununla beraber Ocak 2022'ye kıyasla sağlanan ilave istihdam ile 1 milyona ulaşmıştır.

Özel ticaret sistemine göre 2002 yılında 36 milyar 59 milyon dolar olan ihracatımızı, 2022 yılında 254 milyar 210 milyon dolara ulaşmıştır.

İhracatçılarımıza 2002-2010 yılları arasında yaklaşık 3 milyar lira, 2011-2022 yıllarında ise yaklaşık 18,7 milyar lira destek sağlanmıştır.

2022 yılı Ocak-Eylül döneminde ise yaklaşık 1,9 milyar lira destek sağlanmıştır.

Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş, yurt dışı müteahhitlik sektörü alanında da 2022 yılını 17,8 milyar dolar proje büyüklüğüyle kapandığını ve böylece, projelerin toplam değerinin 471,7 milyar dolara yükseldiğini de ifade ettiğini buradan belirtmek isterim.

2021 yılında Ticaret Bakanlığımız bünyesinde Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğünü, Türkiye İhracatçılar Meclisi yani (TİM) bünyesinde hizmet sektörünün ilk ve tek ihracatçı birliği olan Hizmet İhracatçıları Birliği kurulmuştur.

İhracatı Geliştirme yani İGE AŞ tarafından onaylanan 3 bin 264 başvuru kapsamında 11,8 milyar lira kefalet sağlanmış, bunun karşılığında Türk Eximbank tarafından 11,3 milyar lira kredi kullandırılmıştır.

2002 yılında Türk Eximbank tarafından ihracatçılara sağlanan 5 milyar dolar destek 2021 yılında 9,2 kat artarak 46,1 milyar dolar seviyesine yükselmiştir.

Türk Eximbank'ın, 2022'nin ilk 11 ayı itibarıyla ihracatçılar için 41 milyar dolar finansman desteği sağlamış "Türk Eximbank'ın ödenmiş sermayesi 3 milyar lira artış ile 13,8 milyar liraya yükselirken kayıtlı sermaye tavanı 17,5 milyar liradan 30 milyar liraya yükselmiştir.

İş ve yatırım ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik tesis ettiğimiz Karma Ekonomik Komisyon, JETCO, İş Forumu vb ticaret diploması faaliyetlerimizi de tüm hızıyla sürdürmekteyiz.

3 milyon 531 bin esnaf ve sanatkara 20 yılda toplam 234 milyar lira finansman sağlanmış, esnaf ve sanatkarlara kullandırılan kredilerin toplam bakiyesi 89 milyar TL'yi aşmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nu ve uygulanmasına ilişkin 6 Yönetmelik ile 19 Tebliği yürürlüğe koyarak ticari hayatımızın yasal altyapısı oluşturulmuştur.

KOBİ’lerin finansmana erişim amacıyla taşınır varlıklarını rehin gösterebilmesine imkân sağlayan Taşınır Rehin Sicil Sistemi de hayata geçirilmiştir.

Bu kapsamda, işletmelerin, yaklaşık 995 milyar lira, 111 milyar dolar, 78 milyar avro güvence tutarı karşılığında finansman imkanına ulaşması sağlanmıştır.

2020 yılında 226,2 milyar TL olarak gerçekleşen e-ticaret hacmi 2021 yılında %69'luk bir artışla 381,5 milyar TL olmuştur.

E-ticaret sektöründe rekabeti bozucu veya sınırlayıcı faaliyetlerin engellenmesi, e-ticarette çok oyunculu bir yapının tesis edilmesi ve e-ticaretin sağlıklı bir şekilde büyümesi amacıyla 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hazırlanmış ve 1 Temmuz 2022 tarihinde TBMM tarafından kabul edilmiştir.

Lisanslı depolardaki ürünlerin tek bir platform üzerinden alınıp satıldığı Türkiye Ürün İhtisas Borsası yine hükümetimiz döneminde faaliyete geçirilmiştir.

2021 Eylül ayında 152 olan lisanslı depo sayısını 164'e, 8.1 milyon ton olan lisanslı depo kapasitesi ise 8.6 milyon tona ulaştırılmıştır.

2002 yılında kredi bakiyesi mevcut olan esnaf ve sanatkâr sayısı 63.520 iken bugün bu sayı 1 milyon 61 bin 627'ye ulaşmıştır.

KOOP-DES kapsamında ilk uygulama olarak kadınların kooperatifleşmeye yönelik çabalarını desteklemek amacıyla ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflere finansman desteği sağlanmasına da karar verilmiştir.

Bu kapsamda; 2020 yılında 41 ilde faaliyet gösteren 139 kooperatifin 149 projesine hibe desteği verilmesi uygun görülmüş olup projelerin toplam tutarı 18,9 milyon TL,

Hibe destek tutarı 14,3 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2021 yılında 59 ilde faaliyet gösteren 145 kooperatifin 157 projesine hibe desteği verilmesi uygun görülmüş olup projelerin toplam tutarı 19 milyon TL,

Hibe destek tutarı 14,3 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Değerli Basın Mensupları,

Son olarak Gümrük çalışmalarımızdan da bahsetmek istiyorum.

Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri sonucunda 10,5 milyar lira değerinde kaçak eşya ele geçirilmiştir.

2022 yılı içinde yürütülen çalışmalar ile 1289 ton kaçak akaryakıt ele geçirmiş, uyuşturucu madde kaçakçılığıyla ilgili mücadelede göz açtırmayıp rekor yakalamalara imza atılmıştır.

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda tüm zamanların en yüksek miktarı 1 ton 640 kilo sıvı metamfetamin ele geçirilmiştir.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar sonucunda 13,7 ton uyuşturucu, 31,9 ton uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal, 9 bin 415 ton akaryakıt, 2,5 milyon paket sigara, 21,4 milyon adet sigara kağıdı ve filtresi, 3,4 milyon adet elektronik sigara, 8 bin 550 ton gıda ve yaklaşık 26 bin adet tarihi eser ele geçirilmiştir.

AK Parti hükümeti olarak, mücadelemiz ülkemizin bekası, kalkınması ve vatandaşlarımızın refahının artırılmasıdır. Bu kapsamda emek hırsızları ve suç teşkil eden her türlü yapılarla mücadeleye devam edip doymak bilmeyen fırsatçılara aman vermeyeceğiz diyor, saygılar sunuyorum’ diye konuştu.

14 Oca 2023 - 08:41 Amasya/ Amasya- Ekonomi

Mahreç  Admin Admin


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Objektif Amasya Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Objektif Amasya hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Objektif Amasya editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Objektif Amasya değil haberi geçen ajanstır.