Araç Kiralama Hizmeti Alınacak

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR AMASYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ  01012024 -31122024 Tarihleri Arasında 1 Yıl (12 Ay) Süreli, (Yakıt Hariç)...

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
AMASYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 


01012024 -31122024 Tarihleri Arasında 1 Yıl (12 Ay) Süreli, (Yakıt Hariç) Sürücülü 2 (İki) Adet Hizmet Aracı Kiralama İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2023/1080280

 

1-İdarenin
a) Adı:AMASYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:Beyazıtpaşa Mahallesi Mehmet Varinli Caddesi No:32 05100 MERKEZ/AMASYA
c) Telefon ve faks numarası:3582181310 - 3582184063
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı:01012024 -31122024 Tarihleri Arasında 1 Yıl (12 Ay) Süreli, (Yakıt Hariç) Sürücülü 2 (İki) Adet Hizmet Aracı Kiralama İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı:01.01.2024 -31.12.2024 Tarihleri Arasında 1 Yıl (12 Ay) Süreli, (Yakıt Hariç) Sürücülü 2 (İki) Adet Hizmet Aracı Kiralama İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Amasya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
ç) Süresi/teslim tarihi:İşe başlama tarihi 01.01.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2024
d) İşe başlama tarihi:01.01.2024


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:21.11.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Amasya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Hizmet Binası Toplantı Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5.  İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel Sektörde yapılan her türlü araç kiralama hizmeti işi benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,72
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

Hizmet Alımı Süretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller’ in 6. Maddesinin 2. Fıkrasında belirtildiği üzere sürücü dahil araç kiralama hizmetlerinde aylık kiralama bedeli hesabında, yemek, yol, resmi tatil ücreti ve benzeri giderler dahil brüt asgari ücretin %50 artırımlı tutarı esas alınacaktır. Artırımlı ücrete yemek, yol, resmi tatil ücreti ve benzeri giderler dahil olup, ücret hesabına yemek, yol, resmi tatil ücreti ve benzeri giderler ayrıca hesaplanmayacaktır. İstekliler tekliflerini verirken bu durumu göz önünde bulundurarak teklif vermek zorundadırlar. Teklif değerlendirme işlemlerinin söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde yapılabilmesi için; İstekliler teklif ettikleri binek araca ilişkin, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğince yayımlanan Kasko Değer Listesinde bulunduğu şekilde, araçların markası, araç tipi, model ve kasko bedeli bilgilerini yeterlik bilgileri tablosunda beyan etmeleri gerekmektedir. Bakanlar Kurulu’nun 02.10.2014 tarih ve 2014/8184 sayılı kararı gereğince teklif kapsamında sunulan listede belirtilen her bir aracın aylık kiralama bedeli (KDV Hariç, her türlü bakım-onarım, sigorta ve benzeri giderler dahil) aracın Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve aracın modeline göre belirlenmiş olan güncel Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan Kasko Sigorta Değerinin % 2’ (yüzde iki) sini aşmayacaktır. Birim fiyat teklif cetvelindeki Birim fiyatın, Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve aracın modeline göre belirlenmiş olan güncel Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan Kasko Sigorta Değerinin % 2’ (yüzde iki) sini aştığı tespit edilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Personel için her türlü sözleşme gideri, amortisman ve eğitim giderleri vb. genel giderler Kamu İhale Genel Tebliğinin 78.30 maddesinin ( Ç ) bendine göre %4 Sözleşme Giderleri ve Genel Giderler kapsamında olup, ayrıca herhangi bir bedel ödenmeyecektir.

#ilangovtr

Basın No ILN01911179

18 Eki 2023 - 00:00 - Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Objektif Amasya Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Objektif Amasya hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Objektif Amasya editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Objektif Amasya değil haberi geçen ajanstır.