MUSTAFA ÖLGÜN

MUSTAFA ÖLGÜN

Mail: demusdi19@hotmail.com

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNUNA DAİR

3 Şubat 2022 tarihinde kabul edilen, 14 Şubat 2022 tarihinde Resmî Gazete ’de yayınlanan 12 maddelik 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu ile 3600 ek gösterge, öğretmenlerin uzman öğretmen, başöğretmen gibi statülere ayrılması, bu statülerin nasıl kazanılacağı, statüler arası maaş farklarının nasıl olacağı belirtilmektedir.

Peki yasa yapıcıların ve öğretmenlerin bu kanuna bakışı nasıldır?

Cumhurbaşkanına göre bu kanunu öğretmenler şiddetli arzulamaktadır. Çünkü bu kanun kapsamında yapılacak sınava 640.000 öğretmen başvuruda bulunmuştur. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bu kanunu sendikalar istiyor diye belirtmektedir.

Öğretmenlerin tamamına yakını ise ücretlerinde yapılacak bir iyileştirme için bu sınava mecburen başvurduklarını beyan etmekte, uzman ve başöğretmenlik unvanları ile ilgilenmediklerini söylemektedirler. Yapılacak sınava üyesi oldukları sendikaların karşı çıkması için aylardır gündemin ilk sıralarında yer bulan Twitter eylemleri yapmaktadırlar.

Bu kanuna sendikaların bakışı nedir?

Eğitim sendikaları bu konuda farklı tutumlar almışlardır. Eğitim Bir Sen yasaya istekli, Türk Eğitim Sen sınava karşı ama verilecek unvanlara (ücret sebebiyle olduğunu düşünüyorum) evet demekte, Eğitim Sen, Eğitim İş, Hürriyetçi Eğitim Sen ve Anadolu Eğitim Sen ise yasaya tamamen karşı olduklarını beyan etmekte, 3600 ek gösterge ve ücretlerinde iyileştirme talep etmekte ve bu konuda da eylemler, açıklamalar yapmaktadırlar.

Bu kapsamda ayın 14'ünde Eğitim Sen, Eğitim İş, Hürriyetçi Eğitim Sen ve Anadolu Eğitim Sen, Ankara Başkent Öğretmen Evi’nde, üretimden gelen güçlerini kullanarak iş bırakma eylemi yapmak ve yapacakları eylemi ortaklaştırmak için bir araya geliyorlar. Ayın 15'inde ise Eğitim Sen büyük Ankara mitingine hazırlanıyor.

Öğretmenlerin bir meslek kanununa ihtiyaçları var mıdır? Ya da bu kanun bir meslek kanunu niteliği taşımakta mıdır?

Evet öğretmenlerin bir meslek kanununa ihtiyaçları vardır. Fakat 12 maddelik bu meslek kanunu asla bir meslek kanunu olma niteliğini taşımamaktadır. Öğretmenlik meslek kanunu dediğimiz zaman İLO (Uluslararası Çalışma Örgütü, BM kuruluşu) ve UNESCO tarafından öğretmenlerin statüsünü belirlemeye yönelik 5 Ekim 1956 yılında imzalanan tavsiye kararı önemli bir noktada durmaktadır. Tavsiye kararında öğretmenlerin seçilmesi ve yetiştirilmesinden başlayarak tüm özlük ve sosyal haklarıyla, ödev ve sorumluluklarıyla, toplum içerisindeki statüsüyle, çalışma süresi, ücret ve emeklilik vb. haklarıyla alakalı 146 madde bulunmaktadır. Bu nedenle Dünya genelinde 5 Ekim tarihi Dünya Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Dünya genelinde devletler bu tavsiye kararlarını kendilerine kriter olarak belirlemişler, öğretmeni toplumda hak ettiği yere koymuşlardır. Fakat ülkemizde Eğitim Sen’in ısrarlı tutum alışından başka bu konuda pozitif bir yaklaşım oluşmamıştır.

7354 Sayılı kanunu savunanların geçerli argümanları var mıdır? Varsa nelerdir?

7354 sayılı kanunu savunanlar: “Doktorların da uzmanlığı var. Askerlerin, polislerin de rütbeleri var.” Şeklinde karşı tezler ortaya sürüyorlar. Ancak bu tezi savunan arkadaşlarımızın şunu atladıkları aşikâr. Doktorlar genel bir Tıp eğitiminden sonra branş belirlemek için tekrardan bir eğitim faaliyeti içerisine girerler. Alanlarını ve uzmanlıklarını fakülteden sonra girdikleri eğitim ve sınavlarla belirlerler. Ancak öğretmenler fakülteyi kazandıkları anda hangi alanda uzmanlaşacaklarını belirlemiş olurlar. Her öğretmen alanının uzmanı olarak fakülteden mezun olur. KPSS sınavı ile de yapılacağı söylenen Uzman Öğretmenlik Sınavının bir üst seviyesini başarıyla geçtiklerini ispatlarlar. Zaten yapılması düşünülen sınav da öğretmenin alanında uzmanlığını ölçen bir sınav olmayıp, tamamen fakültede gördüğü eğitim derslerinin bir özetinden oluşmaktadır. İkinci olarak asker ve polislerde ola…

Facebook Yorum

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar